מענק לעידוד תעסוקה

המעודכנים מעדכנים - מענק לעידוד תעסוקה. הארכות מועדים ושיפור מענקי הקורונה לטובת הציבור והמעסיקים...

מענק לעידוד תעסוקה
הארכות מועדים ושיפור מענקי הקורונה לטובת הציבור והמעסיקים
ח''כ גפני: "אל תעבדו עלינו"
התקדמות במענק למעסיקים שהחזירו מחל"ת או קלטו עובדים חדשים
אושרו מענקים לעידוד חזרת "מובטלי הקורונה" לשוק העבודה