מענק לעידוד תעסוקה

המעודכנים מעדכנים - מענק לעידוד תעסוקה. אושרו מענקים לעידוד חזרת "מובטלי הקורונה" לשוק העבודה...

מענק לעידוד תעסוקה
אושרו מענקים לעידוד חזרת "מובטלי הקורונה" לשוק העבודה