מענק לעידוד תעסוקה

המעודכנים מעדכנים - מענק לעידוד תעסוקה. התקדמות במענק למעסיקים שהחזירו מחל"ת או קלטו עובדים חדשים...

מענק לעידוד תעסוקה
התקדמות במענק למעסיקים שהחזירו מחל"ת או קלטו עובדים חדשים
אושרו מענקים לעידוד חזרת "מובטלי הקורונה" לשוק העבודה