דוד קליין ז"ל

המעודכנים מעדכנים - דוד קליין ז"ל. הלך לעולמו נגיד בנק ישראל לשעבר ד"ר דוד קליין...

דוד קליין ז"ל
הלך לעולמו נגיד בנק ישראל לשעבר ד"ר דוד קליין