ישיבת 'קרית מלך'

המעודכנים מעדכנים - ישיבת 'קרית מלך'. גלריה: ראש ישיבת 'קרית מלך' רבי יעקב קרפ מסר שיחה בהיכל הישיבה‎‎...

ישיבת 'קרית מלך'
גלריה: ראש ישיבת 'קרית מלך' רבי יעקב קרפ מסר שיחה בהיכל הישיבה‎‎