הגרמ"מ קארפ

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"מ קארפ. "מה אהבתי ..." מפנקסו של בחור הישיבה הצמא...

הגרמ"מ קארפ
"מה אהבתי ..." מפנקסו של בחור הישיבה הצמא
בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה: מרן הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה