הגרמ"מ קארפ

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"מ קארפ. בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה: מרן הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה...

הגרמ"מ קארפ
בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה: מרן הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה