הגרמ"מ קארפ

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"מ קארפ. במעמד גדולי ישראל: אלפים השתתפו בשיעור והסיומים שערך הגאון הינוקא...

הגרמ"מ קארפ
במעמד גדולי ישראל: אלפים השתתפו בשיעור והסיומים שערך הגאון הינוקא
"מה אהבתי ..." מפנקסו של בחור הישיבה הצמא
בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה: מרן הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה