הגרמ"מ קארפ

המעודכנים מעדכנים - הגרמ"מ קארפ. סיום הש"ס של הגאון הינוקא בשמחת התורה • גלריה + וידיאו...

הגרמ"מ קארפ
סיום הש"ס של הגאון הינוקא בשמחת התורה • גלריה + וידיאו
במעמד גדולי ישראל: אלפים השתתפו בשיעור והסיומים שערך הגאון הינוקא
בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה: מרן הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה