גוש עציון שלמה

המעודכנים מעדכנים - גוש עציון שלמה. שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"...

גוש עציון שלמה
שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"