מוצב סאלם

המעודכנים מעדכנים - מוצב סאלם. הרמטכ״ל הנחה על תגבור גזרת איו״ש בשלושה גדודים...

מוצב סאלם
הרמטכ״ל הנחה על תגבור גזרת איו״ש בשלושה גדודים
צה"ל פעל בכפר ממנו יצאו חוליית המחבלים