פסק הלכה

המעודכנים מעדכנים - פסק הלכה. הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין...

פסק הלכה
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין