פסק הלכה

המעודכנים מעדכנים - פסק הלכה. קבינט הקורונה משכנע את נמנעי החיסון שלא להגיע לסליחות בכותל...

פסק הלכה
קבינט הקורונה משכנע את נמנעי החיסון שלא להגיע לסליחות בכותל
לרגל ההשקה נכנסו ראשי "אגודת שמיטה" להתברך אצל מרן שר התורה
הפוסק הגר"י רצאבי: חשש שהחיסון יגרום למחלות קשות
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין