פסק הלכה

המעודכנים מעדכנים - פסק הלכה. רב העיר נשר: "נצעק בכל מקום שאי אפשר לסמוך על הכשרות של הרפורמה"...

פסק הלכה
רב העיר נשר: "נצעק בכל מקום שאי אפשר לסמוך על הכשרות של הרפורמה"
קבינט הקורונה משכנע את נמנעי החיסון שלא להגיע לסליחות בכותל
לרגל ההשקה נכנסו ראשי "אגודת שמיטה" להתברך אצל מרן שר התורה
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין