פסק הלכה

המעודכנים מעדכנים - פסק הלכה. הפוסק הגר"י רצאבי: חשש שהחיסון יגרום למחלות קשות...

פסק הלכה
הפוסק הגר"י רצאבי: חשש שהחיסון יגרום למחלות קשות
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין