עכו שמעון לנקרי

המעודכנים מעדכנים - עכו שמעון לנקרי. פילנטרופ עכו מר מיכאל שטראוס הלך לעולמו...

עכו שמעון לנקרי
פילנטרופ עכו מר מיכאל שטראוס הלך לעולמו