של 190 קמ"ש

המעודכנים מעדכנים - של 190 קמ"ש. מתחילת השנה: עשרות נתפסו נוהגים במהירות של 190 קמ"ש ויותר...

של 190 קמ"ש
מתחילת השנה: עשרות נתפסו נוהגים במהירות של 190 קמ"ש ויותר