רבי ישמעאל כהן גדול

המעודכנים מעדכנים - רבי ישמעאל כהן גדול. סערה: המשטרה הודיעה כי תסגור את קברי הצדיקים 'בשל ליקויי בטיחות'...

רבי ישמעאל כהן גדול
סערה: המשטרה הודיעה כי תסגור את קברי הצדיקים 'בשל ליקויי בטיחות'