מרב מיכאלי

המעודכנים מעדכנים - מרב מיכאלי. קשיים במו"מ: שקד דורשת מקום בוועדה למינוי שופטים, בהעבודה מתנגדים...

מרב מיכאלי
קשיים במו"מ: שקד דורשת מקום בוועדה למינוי שופטים, בהעבודה מתנגדים