תושבי ירדן

המעודכנים מעדכנים - תושבי ירדן. מדרום וצפון, עכשיו גם ממזרח: חמושים חצו את הגבול מירדן לישראל...

תושבי ירדן
מדרום וצפון, עכשיו גם ממזרח: חמושים חצו את הגבול מירדן לישראל