ממך"

המעודכנים מעדכנים - ממך". עדי גביסון - "קצת ממך"...

ממך"
עדי גביסון - "קצת ממך"