הפיקוח על הבנקים

המעודכנים מעדכנים - הפיקוח על הבנקים. אושר צמצום בקבלת הקהל בבנקים...

הפיקוח על הבנקים
אושר צמצום בקבלת הקהל בבנקים
הפיקוח על הבנקים: עמלה תפעולית אחת בעת פירעון מוקדם של משכנתא
ועדת הכלכלה אישרה את התיקון האחרון לכללי סליקה אלקטרונית של שיקים
הפיקוח על הבנקים קורא לנקוט בגישה זהירה בחלוקת דיבידנד
הממונה על רשות שוק ההון: "מכל שקל חדש שמגויס, כ-50%, הולך לחו''ל"
חזרה לשגרה בפעילות קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית
בנק לאומי ישלם: גבו הון תועפות על מכתב התראה