רות וסרמן

המעודכנים מעדכנים - רות וסרמן. "עלייה שנתית במחוז דרום 177% במעצר עד תום הליכים בהצתות"...

רות וסרמן
"עלייה שנתית במחוז דרום 177% במעצר עד תום הליכים בהצתות"
ועדת החוץ והביטחון הקימה תשע ועדות משנה חדשות