בישיבת עטרת שלמה

המעודכנים מעדכנים - בישיבת עטרת שלמה. האדמו"ר הגיע לישיבה של הרש"ב סורוצקין...

בישיבת עטרת שלמה
האדמו"ר הגיע לישיבה של הרש"ב סורוצקין