יו"ר הכנסת

המעודכנים מעדכנים - יו"ר הכנסת. מלכיאלי בירך את הח"כ מיש עתיד: "הצלחתך הצלחתנו"...

יו"ר הכנסת
מלכיאלי בירך את הח"כ מיש עתיד: "הצלחתך הצלחתנו"
ח''כ יעקב אשר: "לא באנו לכאן רק כדי להפיל את הממשלה"
היום אחה"צ השבעת הממשלה החדשה - הלו"ז המלא
מכירת החיסול: רע''מ חתמה על ההסכם הקואליציוני
אושר סופית: הממשלה תושבע ביום ראשון
יו"ר הכנסת הודיע: השבעת הממשלה החדשה ביום ראשון
יו"ר הכנסת הודיע כי הכנסת תתכנס ביום שני לדון בהקמת הממשלה החדשה
יש עתיד וימינה משיבים: "ההסכמים יפורסמו לאחר חתימתם"
לוין לבנט ולפיד: "הציגו לכנסת ולציבור את ההסכמים הקואליציונים"
מבוכה לגוש השינוי, הגישו מכתב עם 61 חתימות, אורבך משך את חתימתו