לויד אוסטין

המעודכנים מעדכנים - לויד אוסטין. מזכיר המדינה האמריקאי: "המחויבות של הממשל לביטחון ישראל היא מלאה"...

לויד אוסטין
מזכיר המדינה האמריקאי: "המחויבות של הממשל לביטחון ישראל היא מלאה"