עבאס כאמל

המעודכנים מעדכנים - עבאס כאמל. לפיד: מבצע "עלות השחר" החזיר את ההרתעה הישראלית...

עבאס כאמל
לפיד: מבצע "עלות השחר" החזיר את ההרתעה הישראלית