סוף טוב

המעודכנים מעדכנים - סוף טוב. היללות בקיר הלחמים חשפו את הגור המסכן...

סוף טוב
היללות בקיר הלחמים חשפו את הגור המסכן
נשלחו לבדיקת קורונה - הבית נשדד, אבל הסוף טוב