הפזורה הבדואית

המעודכנים מעדכנים - הפזורה הבדואית. "רע"מ לחצו קשות - אך החלטת הממשלה נותרה בנוסח שדרשנו"...

הפזורה הבדואית
"רע"מ לחצו קשות - אך החלטת הממשלה נותרה בנוסח שדרשנו"
ח''כ כהנא על בנט: "מעוניין להפסיק את תפיסת העולם החרדית"
5 חשודים תושבי הפזורה הבדואית נעצרו לאחר שהפילו 24 עמודי תאורה