הפזורה הבדואית

המעודכנים מעדכנים - הפזורה הבדואית. 5 חשודים תושבי הפזורה הבדואית נעצרו לאחר שהפילו 24 עמודי תאורה...

הפזורה הבדואית
5 חשודים תושבי הפזורה הבדואית נעצרו לאחר שהפילו 24 עמודי תאורה