פיגומים באתר בנייה

המעודכנים מעדכנים - פיגומים באתר בנייה. בית שמש - קריסת פיגומי ענק: חמישה פצועים קשה בינוני וקל...

פיגומים באתר בנייה
בית שמש - קריסת פיגומי ענק: חמישה פצועים קשה בינוני וקל