סעיד אל חרומי

המעודכנים מעדכנים - סעיד אל חרומי. הלם: ח''כ סעיד אלחרומי מת מדום לב...

סעיד אל חרומי
הלם: ח''כ סעיד אלחרומי מת מדום לב