מתעוררים לעוד בוקר

המעודכנים מעדכנים - מתעוררים לעוד בוקר. שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"...

מתעוררים לעוד בוקר
שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"