מזג האוויר

המעודכנים מעדכנים - מזג האוויר. אִיתַּי עמרן - א סוכה'לע א קליינע‎‎...

מזג האוויר
אִיתַּי עמרן - א סוכה'לע א קליינע‎‎
תחזית מזג האוויר: אפשרות לגשם מקומי
תחזית מזג האוויר: ייתכן טפטוף קל
תחזית מזג האוויר: עלייה קלה
תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל לעונה
תחזית מזג האוויר: גל חום לפנינו
תחזית מזג האוויר: חם מעט מהרגיל
תחזית מזג האוויר: התחממות הדרגתית
השריפה נמשכת: כוחות נוספים מגיעים לזירה
תחזית מזג האוויר: חם מעט מהרגיל לעונה