מזג האוויר

המעודכנים מעדכנים - מזג האוויר. למרות הקורונה והסגר: 7 ילדים טבעו למוות בעונת הרחצה הנוכחית...

מזג האוויר
למרות הקורונה והסגר: 7 ילדים טבעו למוות בעונת הרחצה הנוכחית
תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות
תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל למרות ההקלה בעומסי החום
נוסחת הקורונה - גידול מעריכי (אקספוננציאלי) ומקדם ההדבקה
תחזית מזג האוויר: שרבי וחם בהרים ובפנים הארץ