מזג האוויר

המעודכנים מעדכנים - מזג האוויר. מהצפון לדרום: שני תינוקות נכוו מרותחים...

מזג האוויר
מהצפון לדרום: שני תינוקות נכוו מרותחים
40 טון מלח ו-250 טרקטורים: כך השלג התקבל בירושלים
שוב: כביש מספר 1 נחסם לתנועה
ירושלים: הלימודים ממשיכים למרות השלג
ירושלים: כביש 1 נחסם • בנוסף כבישים נוספים חסומים
הנחיות ארגון בטרם לבטיחות ילדים לקראת הסערה
הסערה בעיצומה: בירושלים מחכים לשלג, חסימות צירים ברמת הגולן
ביתר עילית: ישיבה מיוחדת לקראת השלג
הגל החורפי הצפוי: כיצד לצמצם את נזקי הקור?
תיעוד: חברת חשמל בהיערכות נרחבת לשלג