בתי ההוראה 'המאורות'

המעודכנים מעדכנים - בתי ההוראה 'המאורות'. ערב כיפור: רבני בתי ההוראה 'המאורות' במוקד ההלכתי עם הרופאים...

בתי ההוראה 'המאורות'
ערב כיפור: רבני בתי ההוראה 'המאורות' במוקד ההלכתי עם הרופאים