אמפי פארק

המעודכנים מעדכנים - אמפי פארק. שריפה רחבת ממדים באמפי פארק באלעד. ב"ה לעת עתה לא דווחו נפגעים...

אמפי פארק
שריפה רחבת ממדים באמפי פארק באלעד. ב"ה לעת עתה לא דווחו נפגעים