בצומת גוש עציון

המעודכנים מעדכנים - בצומת גוש עציון. ניסיון דקירה בצומת גוש עציון: המחבל נוטרל...

בצומת גוש עציון
ניסיון דקירה בצומת גוש עציון: המחבל נוטרל
ראשוני: ניסיון פיגוע בצומת גוש עציון