בצומת גוש עציון

המעודכנים מעדכנים - בצומת גוש עציון. ראשוני: ניסיון פיגוע בצומת גוש עציון...

בצומת גוש עציון
ראשוני: ניסיון פיגוע בצומת גוש עציון
גוש עציון: ניסיון פיגוע