חוק הלאום

המעודכנים מעדכנים - חוק הלאום. חוק האזרחות אושר בקריאה ראשונה...

חוק הלאום
חוק האזרחות אושר בקריאה ראשונה
חשיפה: פרשת מעטפות הכסף של איימן עודה
הצעות החוק לפיזור הכנסת עברו בקריאה טרומית ברוב של 61 תומכים מול 54 מתנגדים