אברהמי יום טוב

המעודכנים מעדכנים - אברהמי יום טוב. עברה ניתוח ללא הרדמה והפכה לעיוורת...

אברהמי יום טוב
עברה ניתוח ללא הרדמה והפכה לעיוורת
נכנסה לניתוח קטרקט והשתלת עדשה ויצאה עיוורת
הגיע פעמיים למוקד חרום עם אירוע לב שלא אובחן וכעבור שבוע מת