אברהמי יום טוב

המעודכנים מעדכנים - אברהמי יום טוב. נכנסה לניתוח קטרקט והשתלת עדשה ויצאה עיוורת...

אברהמי יום טוב
נכנסה לניתוח קטרקט והשתלת עדשה ויצאה עיוורת
הגיע פעמיים למוקד חרום עם אירוע לב שלא אובחן וכעבור שבוע מת