אברהמי יום טוב

המעודכנים מעדכנים - אברהמי יום טוב. ביקש השתלת שיניים בשמאל, והרופאים עקרו בימין...

אברהמי יום טוב
ביקש השתלת שיניים בשמאל, והרופאים עקרו בימין
עברה ניתוח ללא הרדמה והפכה לעיוורת