קרית צאנז

המעודכנים מעדכנים - קרית צאנז. גלריה מהסיום בישיבת 'תורת חיים'...

קרית צאנז
גלריה מהסיום בישיבת 'תורת חיים'
שמחת התנאים בשאץ • גלריה
האדמו"ר קבע מזוזה בדירת הנופש המפוארת לאלמנים
מוותיקי קרית צאנז: הרב יהודה שאקי ז"ל