קרית צאנז

המעודכנים מעדכנים - קרית צאנז. האדמו"ר קבע מזוזה בדירת הנופש המפוארת לאלמנים...

קרית צאנז
האדמו"ר קבע מזוזה בדירת הנופש המפוארת לאלמנים
מוותיקי קרית צאנז: הרב יהודה שאקי ז"ל