קרית צאנז

המעודכנים מעדכנים - קרית צאנז. שמחת התנאים בשאץ • גלריה...

קרית צאנז
שמחת התנאים בשאץ • גלריה
האדמו"ר קבע מזוזה בדירת הנופש המפוארת לאלמנים
מוותיקי קרית צאנז: הרב יהודה שאקי ז"ל