מוקד רפואה והלכה

המעודכנים מעדכנים - מוקד רפואה והלכה. ערב כיפור: רבני בתי ההוראה 'המאורות' במוקד ההלכתי עם הרופאים...

מוקד רפואה והלכה
ערב כיפור: רבני בתי ההוראה 'המאורות' במוקד ההלכתי עם הרופאים