מזרק אפיפן

המעודכנים מעדכנים - מזרק אפיפן. בחור הישיבה שאושפז במצב קשה לאחר תגובה אלרגית שוחרר מבית החולים...

מזרק אפיפן
בחור הישיבה שאושפז במצב קשה לאחר תגובה אלרגית שוחרר מבית החולים