השתלת ריאה

המעודכנים מעדכנים - השתלת ריאה. "אחי סורב להשתלת ריאה - בגלל מחלת נפש"...

השתלת ריאה
"אחי סורב להשתלת ריאה - בגלל מחלת נפש"
ריב עד כלות הנשימה: נמנעים מהצלת חיי חולים בגלל ריבים מטופשים