יבניאל

המעודכנים מעדכנים - יבניאל. שמחת בית בוטושאן • גלריה...

יבניאל
שמחת בית בוטושאן • גלריה
האדמו"ר מבוטושאן ביומא דהילולא ה-170 לזקינו • גלריה
שעות אחרונות להצטרף למצוות השמיטה - 'תשמטנה ונטשתה' בהידור
במעמד הגרש"א שטרן: טקס לאלפים שכבר הצטרפו לקיום המצווה בהידור
כיצד מקיימים כיום את מצוות השמיטה בהידור? צפו