בשיבא

המעודכנים מעדכנים - בשיבא. ריב עד כלות הנשימה: נמנעים מהצלת חיי חולים בגלל ריבים מטופשים...

בשיבא
ריב עד כלות הנשימה: נמנעים מהצלת חיי חולים בגלל ריבים מטופשים