התבוננות בגדולת ה'

המעודכנים מעדכנים - התבוננות בגדולת ה'. איך זה 'לעוף' מעל כוכב צדק? נאס"א משתפת 5:06 דקות של חוויה מפעימה...

התבוננות בגדולת ה'
איך זה 'לעוף' מעל כוכב צדק? נאס"א משתפת 5:06 דקות של חוויה מפעימה