רבי משה שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - רבי משה שטרנבוך. זקן הפוסקים: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"...

רבי משה שטרנבוך
זקן הפוסקים: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"
הגר''ג אדלשטיין מספיד את הגר''י שיינר • צפו
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין