רבי משה שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - רבי משה שטרנבוך. מעמד 'הקבלת פני רבו' אצל ראב"ד ירושלים הרב שטרנבוך שליט"א...

רבי משה שטרנבוך
מעמד 'הקבלת פני רבו' אצל ראב"ד ירושלים הרב שטרנבוך שליט"א
מרפסת הכהנים שנבנתה בהוראתו של זקן הפוסקים עומדת בפני סכנת הריסה
הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"
הגר"מ שטרנבוך: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"
הגר''ג אדלשטיין מספיד את הגר''י שיינר • צפו
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין