רבי משה שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - רבי משה שטרנבוך. הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין...

רבי משה שטרנבוך
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין