רבי משה שטרנבוך

המעודכנים מעדכנים - רבי משה שטרנבוך. מרפסת הכהנים שנבנתה בהוראתו של זקן הפוסקים עומדת בפני סכנת הריסה...

רבי משה שטרנבוך
מרפסת הכהנים שנבנתה בהוראתו של זקן הפוסקים עומדת בפני סכנת הריסה
הראב"ד: "אומרים בפה מלא כי רצונם לעקור לגמרי את התורה והאמונה"
הגר"מ שטרנבוך: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"
הגר''ג אדלשטיין מספיד את הגר''י שיינר • צפו
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך: אין לצרף את המוסרים למנין