הסתדרות עובדי המדינה

המעודכנים מעדכנים - הסתדרות עובדי המדינה. צו מניעה נגד המדינה: לא תוכל לפגוע בקצבאות גמלאים...

הסתדרות עובדי המדינה
צו מניעה נגד המדינה: לא תוכל לפגוע בקצבאות גמלאים