קדושת ארץ ישראל

המעודכנים מעדכנים - קדושת ארץ ישראל. מעמד תורה היסטורי בצפת בשיעורו של הגאון הינוקא • צפו...

קדושת ארץ ישראל
מעמד תורה היסטורי בצפת בשיעורו של הגאון הינוקא • צפו
הלכה בפרשה: האם יש לסמוך על היתר המכירה בשנת שמיטה?