קדושת ארץ ישראל

המעודכנים מעדכנים - קדושת ארץ ישראל. הלכה בפרשה: האם יש לסמוך על היתר המכירה בשנת שמיטה?...

קדושת ארץ ישראל
הלכה בפרשה: האם יש לסמוך על היתר המכירה בשנת שמיטה?