תקיפה בסוריה

המעודכנים מעדכנים - תקיפה בסוריה. דיווח בסוריה: ישראל תקפה מטרות בדמשק...

תקיפה בסוריה
דיווח בסוריה: ישראל תקפה מטרות בדמשק