הנגשת מערת המכפלה

המעודכנים מעדכנים - הנגשת מערת המכפלה. פורסם הלו"ז הסופי של הנגשת מערת המכפלה...

הנגשת מערת המכפלה
פורסם הלו"ז הסופי של הנגשת מערת המכפלה
סופית אושרה הנגשת מערת המכפלה
יעקב אביטן: "השגנו תקציב של מיליון וחצי שקלים עבור פרוייקט הנגשת מערת המכפלה"
2.1 מליון שקל יועברו מיידית להנגשת מערת המכפלה