חכם שלום כהן

המעודכנים מעדכנים - חכם שלום כהן. המונים בכינוס לזכרו של רבי עזרא עטיה זצ"ל • צפו...

חכם שלום כהן
המונים בכינוס לזכרו של רבי עזרא עטיה זצ"ל • צפו
"קרבנות ציבור": נשיא המועצת שיגר איגרת ניחומים
ישיבת אבל: סיעת ש"ס התכנסה בביתו של נשיא המועצת
נשיא המועצת התייפח בבכי: האסון בגלל ריבוי שנאת חינם