חכם שלום כהן

המעודכנים מעדכנים - חכם שלום כהן. ישיבה חדשה נפתחה במעונם של ראשי הישיבות • גלריה‎‎...

חכם שלום כהן
ישיבה חדשה נפתחה במעונם של ראשי הישיבות • גלריה‎‎
על הקרקעות שהושמטו נערכה חתונת בת הרב • גלריה‎‎
התינוק המיוחס נפדה ע"י נשיא המועצת • גלריה‎‎
חכם שלום פדה את החמור ברחובה של עיר • גלריה‎‎
ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה • גלריה‎‎
הישיבה החדשה נפתחה במעונו של חכם שלום כהן והרב פוברסקי • גלריה
מעמד הקבלת פני רבו לחכם שלום כהן שליט״א
רבי שאול אלתר במסירת שיעור, ובביקור אצל חכם כהן שליט"א
"השם יתן לך כוח וחיזוק": חכם שלום כהן חיזק את הרב הראשי
הבוכרים התכנסו לחלוקת מלגות לאברכים ולהכתרת רב ראשי חדש • גלריה