שירביט

המעודכנים מעדכנים - שירביט. למרות הפריצה: המדינה ממשיכה את ההסכם עם שירביט...

שירביט
למרות הפריצה: המדינה ממשיכה את ההסכם עם שירביט