חטיפת ילדי תימן

המעודכנים מעדכנים - חטיפת ילדי תימן. "את פרשת חטיפת ילדי תימן, הבלקן והמזרח צריך לכתוב בספרי היסטוריה"...

חטיפת ילדי תימן
"את פרשת חטיפת ילדי תימן, הבלקן והמזרח צריך לכתוב בספרי היסטוריה"