בשכונת הפארק באופקים

המעודכנים מעדכנים - בשכונת הפארק באופקים. השכונה הראשונה בישראל שחוברה לגז טבעי לשימוש ביתי...

בשכונת הפארק באופקים
השכונה הראשונה בישראל שחוברה לגז טבעי לשימוש ביתי