הסדרת ההתיישבות הצעירה

המעודכנים מעדכנים - הסדרת ההתיישבות הצעירה. נדחה בטרומית: חיבור בתים בהתיישבות הצעירה לחשמל...

הסדרת ההתיישבות הצעירה
נדחה בטרומית: חיבור בתים בהתיישבות הצעירה לחשמל