הסדרת ההתיישבות הצעירה

המעודכנים מעדכנים - הסדרת ההתיישבות הצעירה. נדחה בטרומית: חיבור בתים בהתיישבות הצעירה לחשמל...

הסדרת ההתיישבות הצעירה
נדחה בטרומית: חיבור בתים בהתיישבות הצעירה לחשמל
רע"מ לקראת הסדרת הישוב הבדואי בפזורה • ההתיישבות הצעירה: לא מוצדק
חוק ראשון: הצעת חוק פסקת ההתגברות אושרה בקריאה טרומית
ראש הממשלה בבנימין: "נודר נדר להסדרת ההתיישבות הצעירה"
אלקין: ברגע שיתברר שלנתניהו אין 61 מנדטים – נקים ממשלה עם בנט
לראשונה: פקחים יסיירו בשטחי C כנגד בנייה לא חוקית של פלסטינים