מכת חום

המעודכנים מעדכנים - מכת חום. ממצווה למצווה: כך תבנו בבטיחות את הסוכה...

מכת חום
ממצווה למצווה: כך תבנו בבטיחות את הסוכה
הטמפרטורות הגבוהות גורמות לנזק בענפי החקלאות