רשות מקרקעי ישראל

המעודכנים מעדכנים - רשות מקרקעי ישראל. לאחר השריפה בהרי ירושלים: 30 מיליון ש''ח לשיקום...

רשות מקרקעי ישראל
לאחר השריפה בהרי ירושלים: 30 מיליון ש''ח לשיקום
למרות שבגללו נדחה הדיון הקודם: מנהל מקרקעי ישראל לא הגיע לוועדה
פורסם מכרז לבניית 22 יחידות דיור ברכסים
בקרוב חתימה על הסכם גג עם רכסים