רשות מקרקעי ישראל

המעודכנים מעדכנים - רשות מקרקעי ישראל. למרות שבגללו נדחה הדיון הקודם: מנהל מקרקעי ישראל לא הגיע לוועדה...

רשות מקרקעי ישראל
למרות שבגללו נדחה הדיון הקודם: מנהל מקרקעי ישראל לא הגיע לוועדה
פורסם מכרז לבניית 22 יחידות דיור ברכסים
בקרוב חתימה על הסכם גג עם רכסים