הדלקות

המעודכנים מעדכנים - הדלקות. המשטרה: לא תהיה מגבלות בהר מירון אלא בשטחי ההדלקה...

הדלקות
המשטרה: לא תהיה מגבלות בהר מירון אלא בשטחי ההדלקה