הדלקות

המעודכנים מעדכנים - הדלקות. "עלול לגרום לדלקת הלב": אזהרה נוספת על גבי החיסון לקורונה...

הדלקות
"עלול לגרום לדלקת הלב": אזהרה נוספת על גבי החיסון לקורונה
המשטרה: לא תהיה מגבלות בהר מירון אלא בשטחי ההדלקה